Dvojkrídlové brány s neprerušeným tepelným mostom

Dvojkrídlové dvere s neprerušeným tepelným mostom sú klasickým typom dvojkrídlových brán. V porovnaní s dvojkrídlovými vrátami s prerušeným tepelným mostom majú samozrejme horšie tepelno-izolačné vlastnosti, ich výhodou je však nižšia cena. Rovnako ako dvojkrídlové dvere s prerušeným tepelným mostom sú aj tieto dvojkrídlové vráta vyrábaná vždy presne na mieru, majú nastavovacie pánty, nízky prah, ktorý spevňuje celú konštrukciu a masívny hliníkový rám, avšak s neprerušeným tepelným mostom. Možno samozrejme použiť väčšinu príslušenstva ako pri sekčných bránach alebo si vybrať akúkoľvek imitácii dreva, farebnú fóliu aj farbu z rozšíreného vzorkovníka farieb podľa vlastného želania.
Montáž oboch typov dvojkrídlových brán prebieha vždy do otvoru. Z tohto dôvodu nie je potrebné žiadne ostenia a pre prevedenie bez elektrického pohonu ani nadpražia. Pri použití elektrického pohonu je nutné nadpražia aspoň 50 mm. Pre variant s elektrickým pohonom sú používané rovnaké pohony ako pre sekčné vráta. Panely vo vrátach sú štandardne umiestnené vodorovne, pre zvislé umiestnenie je nutná individuálne konzultácie. Oba typy dvojkrídlových brán môžu byť otváravé dovnútra aj von, ovšem, v prípade otvárania dovnútra iba bez elektrického pohonu.